Poszukujemy osoby na stanowisko Kierowcy z prawem jazdy kat. C do pracy na składzie budowlanym w Tarnowie
Oferujemy:
 • stabilną pracę
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • system motywacyjny
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • niezbędne narzędzia pracy

Wymagania w stosunku do kandydatów:
 • uprawnienia kat. C
 • aktualna karta kierowcy
 • znajomość zasad obrotu towarami na magazynie
 • znajomość zasad obiegu dokumentów
 • odpowiedzialność, kultura, rzetelność i uczciwość

Organizator: Sufigs Mrówka Sp. z o.o. sk.

Regulamin przyznawania i korzystania z rabatowych bonów towarowych w promocji „WYPASIONE RABATY”

 1. Każdy Klient, który dokona zakupu towarów o wartości powyżej 100 zł brutto ( lub wielokrotności) od dnia 6.08.2018r do dnia 11.08.2018r w sklepie „Mrówka” prowadzonym przez Organizatora uzyskuje prawo do otrzymania rabatu w postaci Bonu Towarowego o wartości nominalnej 20 zł za każde wydane 100zł
 2. Za wartość zakupów w jednorazowej transakcji uważa się wartość wszystkich towarów uwidocznioną na dokumencie potwierdzającym sprzedaż, z zastrzeżeniem punktu 6.
 3. Należne Bony Towarowe Klient może odebrać od kasjerki w trakcie dokonywania zakupu albo w Dziale Obsługi Klienta, niezwłocznie (zaraz po odejściu od kasy) po dokonaniu zakupu uprawniającego do otrzymania Bonu. W przypadku nie odebrania Bonu w sposób określony w poprzednim zdaniu Klientowi nie przysługuje prawo do żądania wydania Bonu Towarowego.
 4. Bon Towarowy może być wykorzystany od 13.08.2018r do 29.09.2018r.
 5. Bony Towarowe niewykorzystane w terminie realizacji tracą ważność.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania BonuTowarowego za zakup towarów objętych promocją lub wyprzedażą
 7. Przez towary objęte promocją lub wyprzedażą strony rozumieją towary znajdujące się w sklepie oznaczony etykietą cenową w kolorze niebieskim i czerwonym.
 8. W razie wątpliwości Organizator rozstrzyga czy dany towar jest objęty promocją lub wyprzedażą.
 9. W przypadku zwrócenia towaru do sklepu i otrzymania przez Klienta zwrotu ceny zakupu w związku ze skorzystaniem przez Klienta z uprawnień wynikających z gwarancji, rękojmi lub ze stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Klient jest zobowiązany zwrócić Organizatorowi Bony Towarowe przyznane za zakup zwracanego towaru. Jeżeli Klient nie będzie w stanie zwrócić Bonów Towarowych jest obowiązany do zwrotu w gotówce kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Bonów Towarowych otrzymanych w związku z zakupem zwracanego towaru.
 10. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane do Organizatora pisemnie z podaniem imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, opisem reklamacji i szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 12. Regulamin korzystania z Bonu Towarowego umieszczony na odwrocie Bonu Towarowego ma zastosowanie w kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem.
 13. Wartość towarów, za które Klient chce zapłacić z wykorzystaniem jednego rabatowego Bonu Towarowego o wartości 20zł powinna wynieść przynajmniej 21 zł. W przypadku gdy Klient chce wykorzystać więcej niż jeden Bon Towarowy to wartość towarów musi zawsze przekraczać wartość wykorzystanych bonów przynajmniej o 1zł ( np. 6 bonów =120zł to wartość towaru min 121zł i wtedy klient przekazuje 6szt bonów, otrzymuje rabat 120zł i dopłaca 1zł)
 14. W tym przypadku nie ma zastosowania punkt 3 Regulaminu korzystania z Bonu Towarowego umieszczonego na odwrocie Bonu Towarowego.PSB Sufigs ProfiCentrum PSB Profi
PSB SufigsSkłady Budowlane
PSB Sufigs MrówkaMarket Budowlano – Wykończeniowy
SUFIGS SP. Z O.O. - Komunikat w sprawie RODO
SUFIGS MRÓWKA SP. Z O.O. - Komunikat w sprawie RODO

OFERTA INWESTYCYJNA

Szeroki asortyment oferowanych towarów, profesjonalna obsługa i doradztwo techniczne, rozbudowana sieć logistyczna, terminowa realizacja zamówień są to najważniejsze aspekty pozwalające nam kompleksowo realizować obsługę najbardziej wymagających inwestycji o dowolnym stopniu wielkości i skomplikowania na terenie całego kraju.

Zapraszamy do współpracy!

Tarnów

Podrzecze

Zakliczyn

Katalog Wiosenny